El Mètode Escolta i Guia pretén que cada noi i cada noia, que cada jove, esdevingui protagonista del seu propi creixement i de les accions que treballa en equip, amb la finalitat de formar-los com a persones solidàries i compromeses amb la societat que els envolta.

Aquesta proposta educativa s’adreça a tots els infants, adolescents, joves i adults, ja que cadascú té moltes coses a aprendre i un propi camí que recórrer cap a la transcendència.

A més a més també eduquem i aprenem mitjançant l’us de la PDP, el mètode educatiu conegut com Pedagogia del Projecte, ja que en totes les brànques treballem per portar a terme un projecte transversal al llarg del curs sobre un tema que motivi a tot el grup i, sobretot, que generi en els infants curiositat i ganes d’aprendre.

POTES TENDRES (de 6 a 8 anys): Els grups de Potes Tendres  acostumen a desenvolupar un projecte de vida senzill i variat. No podem parlar d’etapes molt diferenciades ni de grans daltabaixos entre una i una altra. Més aviat segueixen un ritme de funcionament constant al llarg del temps, després d’un període general d’adaptació a principis del curs.

LLOPS I DAINES (de 8 a 11 anys): El projecte implícit d’un grup de Llops i Daines és més dens que a l’etapa anterior. Aquí les distintes fases queden més definides, tot i que no resulten clarament marcades. Entre els vuit i els onze anys, les interaccions entre les persones encara mantenen una certa flexibilitat, i és habitual constatar canvis habituals en les preferències de relació.

RANGERS I NOIES GUIA (de 11 a 14 anys): Els grups de Ràngers i Noies Guia podem dir que tenen vida pròpia. Això no vol dir que no la tinguin a Potes Tenders, o a Llops i Daines, sinó que el grup té més cos i això li dóna més estabilitat.

PIONERS I CARAVEL·LES (de 14 a 17 anys): Els grups de Pioners i Caravel·les estan, diguem-ne, una mica de tornada de tot. Són dels grans de l’agrupament i tenen una gran seguretat en el domini d’aquest context. No és edat tampoc d’una entrada de molta gent nova, per la qual cosa cada grup es retroba més o menys igual que fa tres anys abans.

TRUCS (de 17 a 19 anys): Els grups de TRUCs acostumen a ser els més units de l’agrupament. Com que es troben en la seva última etapa com a infants al cau ja es coneixen des de fa molt temps, i aprofiten aquests darrers anys per fer allò que els ompli més com a branca.