La nostra base organitzativa, a nivell d’agrupament, es sustenta a través de l’assemblearisme. L’AEiG Lo Manaix es fonamenta en dos pilars: l’equip de caps i les famílies, a més dels propis infants i joves que junts formen el cau.

El primer pilar de l’agrupament és l’equip de caps. Totes i tots els caps de Lo Manaix conformen l’equip de caps, que es reuneixen en assemblea cada dos setmanes. A més, a l’inici de curs i durant la resta de l’any, els caps ens reunim en sortides de caps (SOCA) per tal de planificar el curs del cau. A més, durant tot el curs es formen les comissions per tal de gestionar el dia a dia de l’agrupament. Tanmateix, un grup de caps tenen més responsabilitats orgàniques en la realització de la part més administrativa de l’agrupament, que conformen l’equip d’agrupament (EA). L’equip d’agrupament està format pel cap d’agrupament -amb funcions de representació del cau-, secretaria -amb funcions de gestió burocràtica-, tresoreria i administració -amb funcions de gestió financera i econòmica de l’agrupament-. Actualment l’Equip d’Agrupament està format per la Núria Sanfeliu com a cap d’agrupament, l’Oriol Olmo com a secretari, el Kílian Sanz com a tresorer i la Maria Solanilla com a responsable pedagògica.

L’altre pilar del cau són les famílies, que participen de l’agrupament de forma activa tant en l’inici de curs com en el propi desenvolupament del curs. Al setembre organitzem l’ASSEMFA, també anomenada assemblea de famílies, un espai de planificació del curs i d’organització de l’agrupament. Donat que les famílies participen del dia a dia de l’agrupament es generen vincles de cohesió i de col·laboració entre totes les famílies, imprescindible pel bon funcionament del propi agrupament. A més, les famílies també desenvolupen un rol proactiu en la realització d’activitats en festivitats, com és la Barbacau (pels volts de les festivitats nadalenques) entre altres.

El nostre agrupament, amb més de 20 anys de bagatge en el lleure educatiu a la ciutat, forma part de Minyons Escoltes i Guies, l’entitat escolta més gran del país. A més, formem part de la Demarcació Nord-Occidental, amb qui compartim espai amb tota la província de Lleida.